Att skörda det som såtts

Årets Lyft är till ända. Eller har precis startat hur man nu ser på det. Meningen med det treåriga åtagandet kring olika kompetenshöjande insatser som Åmåls kommun gått in i är naturligtvis att frukterna av det arbete vi lagt ner inte tar slut i och med att tiden för de pedagogiska träffarna är över för terminen, utan att allt vi sått kan skördas och förädlas under resten av denna termin och att hela tiden fortsätta utvecklas och skicka ut revor för nya idéer att ta form.

Vi har som avslutning på årets pedagogiska sessioner haft ett stort seminarium där alla grupper har presenterat sitt arbete och vad man konkret har tagit med sig från det. Inför år två av det vi kallar Läslyftet – Åmålsmodellen hade vi möjligheten att välja inriktning på lyftet utifrån intresse och behov och det var mycket spännande att få höra hur övriga deltagare på skolan förvaltat sin tid. Förståelsen för hela skolans diversifierade behov blir förstås större när man får den presenterad för sig.

För att ge en snabbsummering av de olika grupperna så fick vi exempelvis höra om strävandena för att skapa en enhetlighet och samsyn kring skolans yrkespraktik från modulen APL-utveckling. Resultatet av modulen Digitalt berättande presenterades i form av välfunna elevfilmer medan John Hatties framgångsfaktorer i skolan visades upp och problematiserades i Vad ger effekt för lärande. Hur man bör lägga upp arbetet med progression i elevernas teoretiska skrivuppgifter gavs konkreta tips på i Vetenskapligt arbete och källkritik.

I en grupp har deltagarna individuellt valt modul och redovisat detta på olika sätt vid träffarna och på så sätt kunnat ge en bred bild av verksamheten medan framförallt nyanställda dryftade det formativa lärandets praktiska tillämpning i modulen Bedömning och betyg. I vår modul, Teori och konkretion, har vi fått både teoretisk fördjupning och faktiska verktyg att använda i klassrummet inom områden som varit angelägna.

Forumet var inte avsett för diskussioner utan skildringar av det arbete vi bedrivit (vi satt ändå ner under två och en halv timme) men många frågor och tankar bubblade ändå upp och vi ville fördjupa oss i de andras ämnen. Också detta seminarium planterade frön. Dessa vill ha näring och uppmärksamhet för att kunna förädlas och skördas nästa år.