Vi fick vad vi förtjänade

Jag sitter under julledigheten och tänker tillbaka på vårt senaste möte i gruppen. Vi hade efterfrågat praktiska uppgifter som tillför något konkret till undervisningen och teoretiska modeller att omsätta i verkligheten. Vi hoppades att modulen vi läser skulle komma in i en andra andning när det från och med den fjärde delen tog avstamp i tydligt definierade läsområden. Och våra förhoppningar infriades.

Vi har arbetat med lässtrategin THIEVES som jag presenterade i förra inlägget. Det går i korthet ut på att man innan läsningen tittar på ett par specifika delar av texten (som rubrik, bildtexter och första meningen i varje stycke) och på så vis skapar sig ett sammanhang av texten innan den riktiga läsningen börjar. Det vi fann var att strategin fungerade riktigt bra i nästan alla fall som vi testade den. Inom moderna språk pratar man redan ofta om strategier, och detta var prov på en ny sådan som var tydlig och mycket funktionell. I svenskundervisningen fungerar det som en naturlig del av studietekniken och vi ser väldiga fördelar med tekniken i ämnen som tidigare kanske inte tagit upp detta.

När eleverna vet hur de ska närma sig en text märker de också på ett annat vis när det går bättre för dem. THIEVES är ett metodiskt arbetssätt som på sätt och vis innebär att texten gås igenom många gånger och förståelsen av den ökar snabbare än om man endast sitter och tragglar sig igenom den gång på gång. Så fler genomläsningar ger snabbare resultat och du blir snabbare i arbetet – en åtråvärd paradox. När vi introducerade strategin för eleverna modellerade vi tillvägagångssättet, men tanken är att detta ska kunna ske automatiskt i slutändan. Och vi tror dessutom att om detta tänk sätter sig och praktiseras i alla skolans ämnen så kan vi faktiskt också nå ännu bättre betygsresultat.

Jag har kikat på nästa kapitel som vi ska diskutera efter lovet, och det lovar gott. Men nu tar ledigheten vid igen med nöjesläsning och legobyggande. God Helg!