Återkopplingens förutsättningar...

Jag sitter och läser om förutsättningar för att återkoppling ska vara fruktsam och verkligen utveckla elevernas lärande i en artikel av Hattie & Gan (2011). Det finns ganska mycket forskning på återkopplingens effekter på lärandet och där viss återkoppling är bättre än annan. Men hur använder vi den här kunskapen så att återkopplingen verkligen gör skillnad i klassrummet? 

Återkopplingen levereras inte i ett vakum, utan hamnar i en kontext som ser olika ut för individ till individ; individer med olika förförståelse, som är på olika nivåer i sin lärprocess osv. Därför behöver fokus gå från hur hur återkoppling ges, till att ha fokus på hur den tas emot. I detta är interaktionen mellan lärare och elev mycket viktig och också den påverkan som kamrater och klassrumsklimatet har för att återkopplingen ska vara fruktsam för den enskilda individen. 

Frågan hur vi ska få återkopplingen att göra skillnad i klassrummet blir väldigt komplex och det finns inga snabba, lätta (rätta?) svar eller lösningar på hur vi ska göra. Samtidigt känns det hoppfullt när man trycker på relationen lärare-elev och interaktionen där emellan som en viktig prarameter för att återkopplingen ska bli fruktsam. Det där med att bygga relationer är vi lärare överlag bra på. Men det ställer också krav på oss lärare att lyssna på den återkoppling som vi får från eleverna, så att vi kan modifiera vår undervisning efter elevernas behov. Återkoppling handlar då om att ge och ta, i båda riktningarna. 

Trevlig helg!

Annelie