Sista minuten-tips!

Vill ni utveckla elevernas språk och kunskaper i olika sammanhang? Genom Läslyftet får du kompetensutveckling i språk-, läs- och skrivdidaktik som är baserad på ny forskning. Här kan du läsa mer. Om man gemensamt vill jobba med Läslyftet har man nu möjlighet att söka statsbidrag från Skolverket, men tiden är knapp. Fram till och med den 15/2 är ansökan öppen. Läslyftets moduler finns naturligtvis att tillgå för var och en när som helst på Lärportalen

Just nu kan man även som huvudman skicka någon blivande språk-, läs- och skrivutvecklare på Skolverkets utbildning just för språk-, läs- och skrivutvecklare. Väldigt uppskattad av oss som gått tidigare omgångar. Fram till den 5/3 är anmälan öppen både för förskola och grundskola. Här kan du läsa mer om det. 

/Marlene