Nu är hela Värmland med!

I dag firar vi i nätverket SOL i Värmland då vi precis blivit fulltaliga. Samtliga kommuner i Värmland har nu en representant i vår nätverk, deltar gör även Degerfors och Karlskoga. Även fristående huvudmän är välkomna att delta om man önskar, i såfall kontaktar man undertecknad (mailadress står på bloggens huvudsida). Det känns otroligt viktigt att alla lärare, rektorer och huvudmän ska få samma information, kunskap och spridning inom språk-, läs- och skrivutveckling, vilket förhoppningsvis ska bidra till goda möjligheter för våra barn och elever att lyckas och få den framtid de önskar. 

Våra huvudsakliga områden inom nätverket är: 

- Nyheter och information från NCS/Skolverket

- Kompetensutveckling

- Forskning 

- Gemensamma spaningar

- Erfarenhetsutbyte

Nu firar vi av 2018 ordentligt och ser fram emot nya utmaningar och möjligheter under 2019!

/Marlene