Årets utvecklingsinsats slut!

Nu är årets utvecklingsinsats i vårt nätverk SOL i Värmland till ända och när vi gjorde en gemensam summering i slutet av november kunde vi se att vi tillsammans lärt oss en hel del om digitalisering kopplat till literacitet och multimodalitet vilket var vårt syfte. Vi har kunnat genomföra den här insatsen tack vare utvecklingsbidrag från NCS/Skolverket och ett samarbete med RUC.

Vi har haft:

- En bokcirkel kring boken "Digitalisering, literacy och multimodalitet" av Edvardsson, Godhe och Magnusson.

 Digitalisering, literacy och multimodalitet (häftad)
- En föreläsning och samtal med Marie Wejrum (adjunkt KaU) om multimodal läsning.
- En öppen föreläsning av Lisa Molin med ämnet "Kritiskt textarbete i digitaliserade klassrum". Här kan du ta del av föreläsningen.

Dessa inslag har gett oss kompetensutveckling som förhoppningsvis ger ringar på vattnet i våra respektive kommuner.

/Marlene