Vad är på g inom språkområdet?

Här är lite nyheter inom språkområdet:

- Idag annonserade regeringen att de föreslår att 50 miljoner kronor avsätts i vårändringsbudgeten för en utökning av läsfrämjande insatser och inköp av litteratur vid förskolor. Statens kulturråd kommer att få i uppdrag att genomföra satsningen. Kulturrådet fördelar idag medel till läsfrämjande insatser runt om i landet och ger också stöd till inköp av litteratur. Tummen upp för den satsningen! Högläsning är A och O för barnens språkutveckling!

- I slutet av mars meddelade regeringen att de lämnat en propositionen där det bland annat föreslås att det införs bestämmelser i skollagen om en garanti för tidiga stödinsatser i förskoleklassen och lågstadiet. Syftet med garantin är att en elev i behov av stöd, tidigt ska få stöd utformat utifrån sitt behov. När den propositionen går vidare i styrkedjan vet jag inte. Vi får se här framöver när nästa meddelande kommer!

- Den 3/7 publiceras Skolverkets kartläggningsmaterial för förskoleklass i språklig medvetenhet och matematiskt tänkande. Det ska bli väldigt intressant att ta del av. Här finns en kort film om "Hitta språket" som kartläggningsmaterialet ska heta. 

- En ny kunskapsöversikt som Skolverket publicerat är "Greppa flerspråkigheten". Den finns att ladda ner som pdf eller att beställa här.

/Marlene