Praktiknära forskning i Värmland

Forskare vid Centrum för språk- och litteraturdidaktik (CSL) vid Karlstads universitet har nu publicerat preliminära resultat från pilotstudien Likvärdig bedömning av elevers språkförmågor. Studien har genomförts som ett kombinerat forsknings- och kompetensutvecklingsprojekt där lärare tränats i bedömning samtidigt som forskarna undersökt eventuella effekter. Vill du veta mer om detta kan du läsa rapporten och/eller delta i den workshop som anordnas av CSL fredag den 2 juni: Bedömarträning för lärare i åk 6, svenska - skrivande.

Den lovvärda ambitionen med studien har varit att bidra till lärares professionella utveckling samtidigt som forskarna söker svar på sina forskningsfrågor. Sådana projekt har CSL genomfört förut och kanske är det därför som Karlstads universitet är ett av de universitet som fått i uppdrag av regeringen att initiera forskningssamarbeten relevanta för skolor och klassrum. I ett pressmeddelande aviserar regeringen sin satsning på praktiknära forskning i samverkan med skolornas huvudmän. Precis som Helene Hellmark Knutsson, minister för högre utbildning och forskning, anser jag vi måste bli bättre på att koppla ihop den senaste skolforskningen med själva undervisningspraktiken och lärarnas dagliga arbete. Detta är ett steg i rätt riktning och förhoppningsvis kommer vi värmländska lärare ges rika möjlighet att utveckla vår undervisning tillsammans med forskare!