Intervju med Elisabeth Nyberg

Nästa person i vår lilla intervjuserie är Elisabeth Nyberg som inom kort avslutar sitt arbete som föreståndare för RUC. Vi vill gärna ta del av hennes tankar kring utveckling av undervisning och delar dem här med er.

Vad arbetar du mest med just nu?

Just idag handlar det om att dokumentera – och jag har börjat tömma mitt rum. I slutet av november slutar jag mitt jobb på Karlstads universitet – pensionstiden tar vid. Monica Evermark tar redan på bästa sätt tillsammans med Helena Larsson hand om RUC.

Jag är oändligt tacksam över en fantastisk tid på RUC och Karlstads universitet. I mitt arbete som föreståndare för RUC har jag fått träffa många lärare, skolledare och forskare som hängivet arbetar för att såväl barn och unga som blivande och verksamma lärare ska få bästa stöd i lärande och utveckling, och jag har än mer övertygats om att lärare, skolor, lärarutbildning och universitet behöver hållbara strukturer för samarbete. Jag är förvissad om att en mötesarena som RUC har betydelse.

Vilka råd skulle du vilja ge till lärare som vill utveckla sin undervisning?

Arbeta och lär tillsammans med kollegor. Resonera, pröva, analysera. Ta del av forskning.

Vilka råd skulle du vilja ge till rektorer som vill utveckla sitt arbete med att vara pedagogiska ledare?

Lita på din egen och på dina lärares professionalitet. Organisera så att det ges förutsättningar för kollegialt lärande. Se till att man prövar – och delar varandras erfarenheter. Ge lärare tid och förutsättningar att ta del av forskning.

Vi på SOL i Värmland vill tacka för ett mycket gott samarbete genom åren och önskar dig, Elisabeth, lycka till med allt i ditt "nya liv"!

/Marlene