Blogg för SOL i Värmland

Critical literacy i digitaliserade klassrum

Tisdag den 27 november kommer Lisa Molin till Karlstads universitet för att föreläsa om undervisning och textkritik i digitaliseringens tidevarv. Mer information och anmälan kommer att publiceras här och på RUC:s hemsida så småningom. Vi på SOL i Värmland kunde dock inte hålla oss så länge, utan genomförde redan nu en intervju för att ta reda på mer om Lisa och hennes forskning.

/Malin

Vad arbetar du mest med just nu, Lisa?

Hitta språket

Sedan den 3/7 finns Skolverkets nya kartläggningsmaterial för förskoleklassen, "Hitta språket" på Skolverkets hemsida. Det kommer att bli obligatoriskt att använda from 1/7 2019, så ett smart drag är att börja bekanta sig med materialet så mycket som möjligt och att prova använda det även under detta läsår.

Save the date - 27/11

Den 27/11, kl 9,00-12,00, kommer SOL i Värmland tillsammans med RUC och NCS arrangera en föreläsning kring digitalisering och literacitet på Karlstad Universitet. Föreläsaren är Lisa Molin som har en bakgrund som lärare i svenska och engelska i skolans äldre år. Hon arbetar idag som lektor i literacy och skolans digitalisering vid Center för Skolutveckling i Göteborg.

Program CSL-dagen

CSL-dagen är en kostnadsfri kompetensutveckling för studenter och yrkesverksamma lärare. Nu har programmet för årets CSL-dag den 31 maj kommit och anmälan är öppen. Passa på att ta del av föreläsningarna på förmiddagen och av workshops på eftermiddagen!

Vad är på g inom språkområdet?

Här är lite nyheter inom språkområdet:

- Idag annonserade regeringen att de föreslår att 50 miljoner kronor avsätts i vårändringsbudgeten för en utökning av läsfrämjande insatser och inköp av litteratur vid förskolor. Statens kulturråd kommer att få i uppdrag att genomföra satsningen. Kulturrådet fördelar idag medel till läsfrämjande insatser runt om i landet och ger också stöd till inköp av litteratur. Tummen upp för den satsningen! Högläsning är A och O för barnens språkutveckling!

CSL-dagen 31 maj

CSL-dagen är en kostnadsfri fortbildningsdag på Karlstads universitet som jag varmt kan rekommendera för dig som är intresserad av språk-, läs- och skrivutveckling. Förmiddagen bjuder på föreläsningar och på eftermiddagen är det workshops som gäller. De brukar vara populära, ha begränsat antal platser och först till kvarn som gäller.  

Här hittar du program och anmälningslänk.

/Malin

Se vad eleven HAR och inte vad eleven saknar!

Susanne Duek är fil.dr. och lektor i pedagogiskt arbete vid Institutionen för pedagogiska studier vid Karlstads universitet. I grunden är hon lärare i språk. Flerspråkighet och ämnet svenska som andraspråk har hon alltid varit mycket intresserad av. Hon har skrivit en avhandling om nyanlända elevers litteracitet med titeln Med andra ord - samspel och villkor för litteracitet bland nyanlända barn. Efter att jag har hade hört henne föreläsa utifrån avhandlingen blev jag intresserad av att veta mer.

Sidor

Prenumerera på RSS - Blogg för SOL i Värmland