Genusgranska ditt läromedel

Ugglor i olika färger

Det vi ser och läser påverkar vilka normer och värderingar vi får. Detta innebär att de läromedel och böcker som används i skolan och förskolan bidrar till att förmedla skolans värdegrund. Därför är det viktigt att du granskar det läromedel och de böcker du använder i din undervisning.

Granskningsmall för böcker och läromedel
Du fyller i granskningsmallen online.

Hur ser jämställdhets- och mångfaldsperspektivet ut i de böcker som du använder i din undervisning/verksamhet? Med hjälp av granskningsmallen kan du enkelt se hur väl de böcker du använder stämmer överens med de mål som finns i Lgr 11, Gy 2011 och Lpfö 98. Ta gärna hjälp av dina elever i detta arbete.

Ibland kan ett material vara bra ur ett ämnesmässigt perspektiv men inte lika bra ur jämställdhets- och mångfaldsperspektiv. Då kan du som pedagog behöva jobba med dessa perspektiv på andra sätt. Andra gånger innehåller läromedlet eller böckerna intressanta möjligheter att jobba aktivt och förebyggande med de olika diskrimineringsgrunderna.

Gör så här

Fyll i svar på frågorna i mallen för att granska ditt läromedel/din bok. Granskningen handlar till exempel om att räkna antal män och kvinnor på bilder och i text. Om boken är väldigt tjock kan du välja att granska de första 100 sidorna.

När du skickat in din granskning, får du ett mail med uppgifterna du fyllt i, om du själv vill spara din granskning.

Gå vidare till granskningsmallen

Läs andras granskningar

Vi samlar granskningarna här på Pedagog Värmland, som en hjälp inför val av läromedel. Genom att läsa andras granskningar kan du få tips om hur du kan använda olika läromedel och böcker i ditt arbete med jämställdhet och mångfald.

Granskningen av läromedel är framtagen av genuspedagogen Annette Carlsson på Barn- och ungdomsförvaltningen i Karlstad.