Skolledarrollen

Mer från: Skolledarrollen

Nu är det dags! (Blogg)

Nu är det dags för förskolan att söka statsbidrag för Läslyftet för nästa läsår. Här hittar du information om det....

När Skolinspektionen kommer på besök – avsnitt 56 (Blogg)

Från ”Oj!” till ”Jo!”. Rektor Rune Jakobsson och förstelärare Marit Norlund berättar här om Kvarnbergsskolans resa från...

Omvärldsspaning förskola och skola – december 2016 (Blogg)

Utredarna på Barn- och ungdomsförvaltningen i Karlstad tar fram denna omvärldsspaning varje månad som en service till...

Omvärldsspaning förskola och skola december 2016 (Dokument)

Omvärldsspaning för skolledare och förskolechefer för december 2016.

Omvärldsspaning förskola och skola november 2016 (Dokument)

Omvärldsspaning för skolledare och förskolechefer för november 2016.

Sidor