Bedömning och betyg

Mer från: Bedömning och betyg

Kritik mot åtgärdsgarantin (Blogg)

I tidigare blogginlägg har jag skrivit om den s k åtgärdsgarantin. Nu när remisstiden gått ut för betänkandet ”På goda...

Nytt år - nya återkopplingsmöjligheter! (Blogg)

Jag vill passa på att tipsa om Skolverkets nya modul för fortbildning: Delaktighet och inflytande i undervisningen...

Sidor