Hur gör du för att få gruppens uppmärksamhet när du ska prata?

Små barn har roligt och är delaktiga

"Jag vågar säga att små barn i regionen har fått mer inflytande och har roligare i förskolan tack vare projektet...

Artikel
Flag this item